پنج شنبه 6 شهريور 1393 - ساعت 5:29
دفع زیان دنیا: ملا احمد نراقی: کسی که در هر ماه یک مرتبه سوره مبارکه نحل را بخواند خداوند ضرر و زیان در دنیا و همچنین هفتاد بلای دیگر را از او دفع می کند. یاسین مغربی ص 78
نظرسنجی سایت
نظر شما در مورد طراحی گرافیکی جدید سایت موسسه چیست؟
kosarenoor kosarenoor kosarenoor
Google Plus Facebook Aparat rss
اردوی فتح قله سبلان مقام معظم رهبری حدیث
نشسته برکرانه هستی
یک جرعه آب